Hvordan arbejder jeg

Hos mig er terapi en samtale som bygger på gensidig åben dialog, respekt for det enkelte menneske og dets personlighed, historie og problemer.
Terapien foregår i et afpasset tempo - en psykolog må til alle tider have en evne for timing.
Jeg lægger stor vægt på tryghed og tillid, og terapien er både nænsom og udviklende.
For mig bør terapi være effektiv i forhold til at give mine kunder/dig redskaber til at opnå:
          -     en større bevidsthed om hvad der sker i og omkring dig/jer,
          -     en større forståelse af faktorerne om hvorfor dette sker
          -     og gode og effektive strategier i forhold til hvad man så kan gøre i den givne situation - altså en slags tretrinsraket.

Jeg arbejder hovedsagligt Kognitiv Adfærdsterapeutisk. Kort fortalt vil jeg i samarbejde med dig/jer arbejde med at udvikle nogle gode og hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, som på en effektiv måde kan smitte positivt af på følelser, kropssymptomer og adfærd/handlinger.

Kognitiv Adfærdsterapi er en videnskabsbaseret terapiform, det vil sige at man i de sidste 30 år har forsket rigtig meget i brugen af metoden i forhold til diverse psykologiske lidelser og problemer. Denne terapeutiske retnings metoder er fundet aldeles effektive og fundet at være det bedste terapeutiske bud i forhold til en lang række psykiske lidelser og problemer.Svalevej 12
9440 Aabybro
Tlf: 20 14 01 42
brittamunkholm@hotmail.com
© 2018 by Psykolog Britta Munkholm · All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb