Hvem er jeg

Min uddannelse og mit arbejde som psykolog:
Jeg er uddannet som cand. psych. (Kandidatgrad i psykologi) på Århus Universitet:
Her læste jeg i 5½ år og tog først en bachelor i psykologi afsluttet med en større skriftlig opgave:
"Omsorg og omsorgssvigt i barnets tidligste alder samt den psykologiske betydning heraf".

Dernæst tog jeg en kandidatgrad i psykologi.
Min større skriftlige opgave i denne forbindelse: Kognitiv og Psykodynamisk behandling af Panik
Angst samt overvejelser om integration mellem disse.


Under min Universitetsuddannelse har jeg specialiseret mig indenfor 3 hovedretninger:
- udviklingspsykologi
- arbejds-og organisationspsykologi samt
- klinisk psykologi indenfor både børne og voksenområdet. Herunder er jeg uddannet i forskellige teoretiske og terapeutiske retninger.

Jeg har tillige en autorisation fra Dansk Psykolognævn, hvilket jeg har opnået igennem en uddannelsesmæssig overbygning, med deltagelse i en lang række af kurser og sagssupervision.

Jeg er nu på vej til at opnå en Specialistgrad: De seneste år har jeg været i gang med en omfattende efteruddannelse, som skal føre til en specialistgrad i psykoterapi, psykotraumatologi og supervision.
I denne forbindelse har jeg fornylig tilendebragt et to-årigt efteruddannelseprogram i Kognitiv Adfærdsterapi for psykiatere og psykologer. Underviserne var både nationale og internationale, alle specialister og mange tillige med en professor grad. Alle har de skrevet flere bøger om psykologi i teori og praksis.
Denne efterududdannelse har omfatttet Kognitive Adfærdsterapeutsik behandling af diverse
psykologisk lidelser indenfor angsttilstande, (panik angst, social fobi, agorafobi, OCD), depression, PTSD, personlighedsforstyrrelser, og psykoser som skizofreni og manio depressivitet.

Jeg arbejder for øjeblikket på en større skriftlig opgave: "Kognitiv Adfærdsterapeutisk Behandling af
sorg hos efterladte til kræftpatienter - en casebeskrivelse".Svalevej 12
9440 Aabybro
Tlf: 20 14 01 42
brittamunkholm@hotmail.com
© 2018 by Psykolog Britta Munkholm · All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb