Hvem er jeg

Min uddannelse og mit arbejde som psykolog
Jeg er uddannet som cand. psych. (Kandidatgrad i psykologi) på Århus Universitet:
Her læste jeg i 5½ år og tog først en bachelor i psykologi afsluttet med en større skriftlig opgave:
"Omsorg og omsorgssvigt i barnets tidligste alder samt den psykologiske betydning heraf".

Dernæst tog jeg en kandidatgrad i psykologi.
Min større skriftlige opgave i denne forbindelse: Kognitiv og Psykodynamisk behandling af Panik
Angst samt overvejelser om integration mellem disse.


Under min Universitetsuddannelse har jeg specialiseret mig indenfor 3 hovedretninger:

  • Udviklingspsykologi
  • Arbejds-og organisationspsykologi samt
  • Klinisk psykologi - indenfor både børne og voksenområdet. 

Herunder er jeg uddannet i forskellige teoretiske og terapeutiske retninger.

Jeg har tillige en autorisation fra Dansk Psykolognævn.
Dette har jeg opnået igennem en uddannelsesmæssig overbygning.
Det var med ddeltagelse i en lang række af kurser og sagssupervision.

Jeg er nu på vej til at opnå en Specialistgrad
De seneste år har jeg været i gang med en omfattende efteruddannelse.
Den skal føre til en specialistgrad i psykoterapi, psykotraumatologi og supervision.

Jeg har tilendebragt et to-årigt efteruddannelseprogrami Kognitiv Adfærdsterapi for psykiatere og psykologer. Underviserne var både nationale og internationale, alle specialister og mange tillige med en professor grad. Alle har de skrevet flere bøger om psykologi i teori og praksis.

Denne efterududdannelse har omfatttet Kognitive Adfærdsterapeutsik behandling af diverse psykologisk lidelser indenfor angsttilstande, (panik angst, social fobi, agorafobi, OCD), depression, PTSD, personlighedsforstyrrelser, og psykoser som skizofreni og manio depressivitet.

Jeg arbejder for øjeblikket på en større skriftlig opgave: "Kognitiv Adfærdsterapeutisk Behandling af sorg hos efterladte til kræftpatienter - en casebeskrivelse".


Østerbrogade 2, 2.Th
9400 Nørresundby
Tlf: 20 14 01 42
brittamunkholm@hotmail.com
© 2018 by Psykolog Britta Munkholm · All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb